Tôi không đọc báo và tại sao bạn cũng nên như vậy?

Bài viết trên chỉ mang quan điểm cá nhân, không có ý chỉ trích hay phê phán cụ thể cơ sở, công ty, hay tổ chức làm báo nào cả. Nó chỉ nêu ra thực trạng hiện nay của báo chí. Nếu có làm báo mà đọc được bài viết này, hãy góp phần để làm mọi thứ chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn.