Tác giả: Lai H. Người đọc: Lai H. Độ dài: 4 giờ 08 phút Định dạng: Nghe trực tuyến