Cách nói chuyện với con gái?

ey, hôm nay tôi muốn thảo luận về vấn đề mà hầu hết đàn ông trên thế giới này đều quan tâm, và tôi chắc rằng bạn cũng không ngoại lệ. Đó là “Cách nói chuyện với con gái?”. Trên thực tế tôi đã thảo luận rất nhiều bài viết xoay quanh việc này, từ cách nói chuyện với phụ nữ công sở tới việc làm thế nào để ăn nói lưu loát hơn, v.v… Tuy nhiên để cụ thể hơn tôi sẽ chỉ cho bạn biết làm thế nào để nói chuyện với con gái, hay phụ nữ MẶT ĐỐI MẶT. Tôi coi đây