Chuyên mục: Youtube

Thu hút phụ nữ dựa vào style của bạn

Có hàng trăm cách để thu hút phụ nữ, cũng như có hàng trăm lẻ 1 cách để tạo nên style của bạn. Quá cao, quá lùn, quá béo, quá gầy? Không quan trọng, miễn là bạn có style, người khác sẽ phải ngước mắt nhìn bạn. Tất nhiên, phụ …