Chuyên mục: Thấu hiểu phụ nữ

Con gái tốt họ chết đâu hết rồi?

Bạn gần như tìm kiếm trong vô vọng, càng tìm càng chẳng thấy đâu, những người xung quanh bạn cũng kể lể với bạn những điều như vậy, và thế là đầu óc bạn hình thành khái niệm "Con gái tốt ngày nay không còn tồn tại nữa." Kỳ thực thì không phải như vậy, con gái tốt vẫn ở khắp nơi, họ sống tự lập, không ăn bám, không chê bạn nghèo hèn, và cũng chẳng cần biết trong túi bạn có đủ 100 k hay không nữa.

Làm sao để trở thành người biết lắng nghe?

Phụ nữ luôn là phái nói nhiều hơn trong 2 phái. Trong một cuộc trò chuyện, phụ nữ thường là người ảnh hưởng từ 70-75% câu chuyện. Đồng nghĩa với việc họ sẽ nói nhiều hơn đàn ông rất nhiều, tôi cũng tự nhận thấy vậy, trung bình phụ nữ nói 10 câu thì tôi chỉ nói 3 - 4 câu mà thôi.