Chuyên mục: Thấu hiểu phụ nữ

Ngôn ngữ của phụ nữ và cách dịch sang tiếng Việt

Bạn có thể nhận ra cũng có thể không nhận ra, nhưng ngôn ngữ của phụ nữ luôn khác biệt với ngôn ngữ của đàn ông. Và thứ ngôn ngữ này nó rất trừu tượng và khó hiểu. Nó được sử dụng bằng tiếng Việt nhưng nó không thể hiểu theo tiếng Việt, hoặc có nghĩa trái ngược hoàn toàn.