Danh mục: Sự nghiệp

Trong quá trình tìm hiểu và chinh phục phụ nữ, tôi nhận ra cưa đổ 1 cô gái KHÔNG KHÁC BIỆT NHIỀU so với việc bán được một món hàng.

Trong quá trình xây dựng CHINHEMCOM, tôi có cơ hội tiếp cận tới hàng triệu độc giả, tôi biết cách làm thế nào để họ vui, tôi biết cách làm thế nào để họ thích mình, tôi biết cách lấy đi cảm xúc của họ.

Trong quá trình bán GMBAPĐ và kinh doanh cá nhân, tôi đã vận dụng hàng trăm cách thức khác nhau để tối ưu doanh số, và tôi có giữ lại một số cách.

Vậy nên, tôi muốn chia sẻ tất cả với bạn. Để giúp sự nghiệp của bạn thăng tiến hơn, để giúp bạn thành công hơn, để giúp bạn giàu có hơn.

Tại sao CHINHEM lại đem tất cả những kinh nghiệm quý giá đó để chia sẻ cho bạn?

Bạn có lợi, đồng nghĩa CHINHEM cũng có lợi. Bạn nhận được giá trị, đồng nghĩa CHINHEM cũng nhận được giá trị. Hãy tạo ra cơ hội WIN – WIN để chúng ta cùng là người chiến thắng.