Chuyên mục: Cho phụ nữ

6 điểm khiến phụ nữ trở nên kém hấp dẫn trong mắt đàn ông

Không có cuộc tình nào hoàn hảo đối với tôi cả. Người phụ nữ "đảm đang" nhất cũng chỉ có được phân nửa những gì mà tôi sắp nói dưới đây. Số còn lại hầu hết tôi đều phải chỉ bảo và dẫn dắt mới có thể sống chung với nhau được. Bạn nghĩ rằng tôi khó tính? KHÔNG :roll: , trái ngược tôi là người vô cùng dễ tính. Tôi chỉ muốn những nhu cầu của đàn ông được đáp ứng một cách chính đáng mà thôi.