Chuyên mục: Hiểu luật chơi

Tôi từng nghĩ mình lập dị, bất tài với xuất phát điểm thấp hơn người khác. Nhưng vì ngày càng hiểu rõ bản thân, tôi thấy rằng mình thật khác biệt, hấp dẫn, và nhiều tài năng.

Tôi từng nghĩ phụ nữ thật khó hiểu, khó chịu, và khó chiều. Nhưng chính vì thấu hiểu tâm lý phụ nữ, tôi không những làm việc ăn ý với họ, dẫn dắt họ theo hướng mà mình muốn. Tôi còn đặt một chân mình và bước đi trong tâm hồn họ.

Tất cả đều đến từ việc hiểu luật chơi. IF YOU DON’T KNOW THE RULES, READ THE RULES!

Tối ưu hoá Facebook để tán gái hiệu quả

Khi biết được khái niệm này, tôi đã ngay lập tức nảy ra ý định sẽ viết một bài về tối ưu hoá Facebook cá nhân. Hướng đối tượng là ai thì bạn có lẽ cũng hiểu - Phụ nữ. Tối ưu hoá Facebook để tán gái hiệu quả cũng là bài viết giới thiệu đã lâu mà tôi chưa có dịp viết. Giờ là lúc làm việc đó.