Chuyên mục: Chính tôi

Chúng ta đang ở giai đoạn mà thành công dễ dàng đến chỉ bằng cách TỰ RÈN LUYỆN. Triệu phú tay trắng (self-made millionaires), tỷ phú tay trắng (self-made billionaires) không phải là những từ ngữ xa lạ nữa. Tôi học tất cả từ những người này và nhận ra rằng “Họ chả có gì khác chúng ta cả.” Tất cả thành công họ đạt được đều đến từ rèn luyện và trau dồi KHÔNG NGỪNG NGHỈ.

Hôm nay bạn thất bại trước 1 cô gái, không có nghĩa rằng việc đó sẽ tiếp diễn với bạn cả đời. Miễn là bạn tin rằng mình còn chỗ trống cần cải thiện, tôi tin rằng CHINHEMCOM sẽ giúp bạn thay đổi mọi thứ, từ hẹn hò, quan hệ, cho đến tiền bạc, sức khoẻ và sự nghiệp.

TRƯỜNG HỌC: Giá mà họ dạy tôi những điều này!

Khi bạn còn quá trẻ, quá ngờ nghệch, quá non nớt để bước vào đời thì trường học là nơi phù hợp nhất để giữ chân bạn. Tuy nhiên nếu đã 18 tuổi thì bạn có thể tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm rồi. Bạn có quyền lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn tiếp tục đi học, hoặc bạn có thể lựa chọn thứ mà người ta gọi là VÔ HỌC.