Chuyên mục: Báo cáo thực tế

Đây là mục BÁO CÁO THỰC TẾ của độc giả mua sách, những người đang tham gia group Real man, đàn ông chất đàn ông thực thụ của CHINHEM. Những report ở đây không phải của 1 cá nhân mà của nhiều thành viên để giữ cái nhìn đa chiều nhất có thể.