tienlen

Level 2
  • Số nội dung

    23
  • Đã gia nhập

  • Ghé thăm cuối

Độ chất

6 Thường

Về tienlen

  • Hạng
    3 phân
  1. Tôi đã đọc sách GMBAPD II 1 lần đọc CHINHEMDOTCOM nhiều lần nhưng chủ yếu là về cách cua gái, từ GMBAPD II tôi hiểu và suy rộng ra tìm thêm những cuốn sách khác để đọc, có thể nói kiến thức về game thì gọi là kha khá nhưng các bạn đọc GMBAPD II nếu nói về game và phát triển bản thân thì các bạn lầm to rồi đấy. GMBAPD II và chinhemdotcom phải nói là kiến thức có thể vô tận( tùy mỗi người nhận thức), ít nhất là nó dạy chúng ta về tình yêu, về phát triển bản thân,v.v... về mọi điều tích cực. Bao nhiêu đó thôi tùy mỗi người hiểu