Chinh phục phụ nữ

Mục

 1. Thu hút

  Xây dựng thu hút, khiến cô ấy thích mình.

  • Riêng tư
 2. Tin tưởng

  Xây dựng tin tưởng, khiến cô ấy yêu mình.

  • Riêng tư
 3. Thân mật

  Các kỹ năng thân mật, ôm, hôn, lên giường.

  • Riêng tư
 4. Friendzone, Chia tay, người yêu cũ

  Dành cho các bạn đang bị friendzone, mới chia tay, hoặc muốn quay lại với người yêu cũ.

  • Riêng tư